Tagsสหภาพรถไฟ ออกแถลงการณ์ ค้านปิดหัวลำโพง ชี้กระทบการเดินทางประชาชน–เสี่ยงผิดกฎหมาย หากนำพื้นที่ไปหาประโยช์เชิงพาณิชย์

Tag: สหภาพรถไฟ ออกแถลงการณ์ ค้านปิดหัวลำโพง ชี้กระทบการเดินทางประชาชน–เสี่ยงผิดกฎหมาย หากนำพื้นที่ไปหาประโยช์เชิงพาณิชย์

Most Read