กลมชลประทาน เตือนประชาชน
ข่าวสด

กลมชลประทาน เตือน น้ำพิษณุโลกขึ้นสูง ระดับวิกฤต

กลมชลประทาน เตือนประชาชน หลัง ระดับน้ำพิษณุโลกขึ้นสูง ระดับวิกฤต อาจกระทบใน 2 อำเภอ ได้แก่ วังทองและ บางกระทุ่ม กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. 64 นี้ ที่มีฝนตกชฺกในพื้นที่ โดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.วังทอง และ อ.บางกระทุ่ม ล่าสุด ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานพิษณุโลก […]