จ่ายเงินเยียวยา
ข่าวสด

มาแล้ว เงินเยียวยารอบ2 รอโอน

ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนของประกันสังคม ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และถูกล็อกดาวน์ใน 29 จังหวัด ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่สมัครและชำระเงินสมทบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 2.6 ล้านราย ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิแล้ว คาดว่ากรมบัญชีกลางจะโอนงบประมาณให้ สปส.ประมาณวันที่ […]