ข่าวสด

นักวิชาการสาว ร่อนจดหมายลาออก ขอพูดแทนใจครูระดับชาติ

[ad_1] กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ เมื่อครูรายหนึ่งได้เขียนผลถึงการลาออก อย่างไรก็ตามทำให้สะเทือนไปทั้งวงการครู เพราะเป็นปัญหาที่นักวิชาการบ่อยกว่าไม่ประสบ และเรียกร้องให้ก็อาจต้องการการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน โดยสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ก่อตั้งเหตุผลบนจดหมายลาออกว่า ไม่เห็นด้วยกับการให้นักวิชาการทำเอกสารประเมิน ประกัน ประกวด สำรวจข้อมูลที่มากเกินความจำเป็น และไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนเท่าที่ควรซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองแรงกาย สล็อตเว็บใหญ่ แรงใจ ทรัพยากรเปลืองเวลา และงบประมาณ โดยไม่ก็อาจต้องการเหตุสำคัญมาก หลายครั้งกระทบเวลาที่ควรเตรียมการสอน ตลอดจนเวลาส่วนตัวที่ต้องมีโดยไม่ก็อาจต้องการการพิจารณาใด ๆครอบครัว เพราะครูก็ก็อาจต้องการลูกที่ต้องกลับไปอบรม รับมือกับ สั่งสอน เช่นเดียวกัน โดยเหตุผลอีกข้อหนึ่งระบุเป็นถ้า ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา การสอนออนไลน์บนต้องอาศัยทั้งความพร้อมและความร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครองเป็นเรื่องยาก ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติการสอนให้ได้รับผลสำเร็จ คุ้มค่ากับเงินภาษีบนจ่ายเป็นเงินเดือนได้ ทั้งไม่ก็อาจต้องการความหวังที่แน่นอนว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติได้รับอย่างต่อเนื่องแท้จริงเมื่อใด จึงขอลาออก เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ก็อาจต้องการข้อมูลความสามารถที่เหมาะสมกว่า เข้ามาปฏิบัติภาระผูกพันทางเลือกแทน พร้อมกันนั้น นักวิชาการรายดังกล่าว ได้รับก่อตั้งเป็นถ้า […]