ข่าวสด

เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง กินเหล้าแก้วเดียวกัน

[ad_1] เชียงใหม่ ติดเชื้อพุ่ง 394 โผล่อีกคลัสเตอร์งานแต่ง บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม – บ้านขุนแม่กอด อ.กัลยาณิวัฒนา กินเหล้าแก้วเดียวกัน ก็ยังมีคนลำพูนร่วม เมื่อวันที่ สามสิบ ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นว่า พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ทั้งสอง ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ห้าสิบเจ็ด ราย โดยผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายไทย ถอยุ 38 ปี ก็ยังมีโรคประจำตัว คืออย่างแม่นยำ เบาหวาน และไตวาย การติดเชื้อไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง […]