ข่าวสด

กทม.สื่อสาร ดื่มไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็สามารถเข้าถึงได้เงื่อนไขอีก ‘ผับบาร์-อาบอบนวด’ยังปิด

[ad_1] กทม.ออกประกาศ ดื่มในร้านไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็สามารถเข้าถึงได้เงื่อนไขอีกต้องเข้ารับการตรวจประเมิน ชิ้นหนึ่ง ‘ผับบาร์-อาบอบนวด-คาร์โอเกะ-ร้านเกม-สนามม้า’ยังปิด เมื่อวันที่ สามสิบ ต.ค.หกสิบสี่ บนศาลาว่าการกทม. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 บนประชุมมีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ a 4สิบห้า) ดาวน์ตัน slotxo ตามที่ตรงกลางบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับแล้วคำสั่งกำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้ก็สามารถเข้าถึงได้มาตรการผ่อนคลายสถานที่อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aไม่หนึ่งในการพิจารณาสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด […]