เด็ดขาด! ครม.ไฟเขียว แจกเงินเยียวยา ผู้ประกันตน สิบสาม จว.แดงเข้ม เพิ่มอีกรวมเป็น ทั้งสอง เดือน

[ad_1]

เด็ดขาด! ครม.ไฟเขียว แจกเงินเยียวยา ผู้ประกันตน สิบสาม จว.แดงเข้ม เพิ่มอีกรวมเป็น ทั้งสอง เดือน ระหว่างก.ค.-ส.ค. เพื่อใช้ของเงิไกู่้ สร้างขึ้น 60,000 ล้านบาทแทงบอล

วันที่ a สาม ส.ค.หกสิบสี่ บนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทงบอล ก็ยังมีมติได้รับอนุญาตจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับรับผลกระทบ จากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ สามสิบ ขยายจังหวัดที่เก็บในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (การลงสีแดงเข้ม) อันเป็นผลมาจาก ยี่สิบเก้า จังหวัด หรือเพิ่มจากเดิมอีก สิบหก จังหวัด หลากหลายของ 1 เดือน

เช่นเดียวกับยังเยียวยา สิบสาม จังหวัดเดิมอีก 1 เดือน รวมเป็น ทั้งสอง เดือน (ก.ค.-ส.ค.) แหล่งเงินงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน สำหรับเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท สร้างขึ้น 60,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น สามสิบ,000 ล้านบาท

สำหรับคำสั่งขยายพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เดิมมี สิบสาม จังหวัด สร้างขึ้น กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ขณะที่ สิบหก จังหวัดที่เพิ่มใหม่ คืออย่างแม่นยำ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีพักฟื้น ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง รวมมีอาณาเขตสีแดงเข้มทั้งหมด ยี่สิบเก้า จังหวัด

เช่นเดียวกับยังเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ก็ยังมีหดุอดีต หกสิบห้า ปี ในพื้นที่ ยี่สิบเก้า จังหวัดสีแดงเข้ม บนไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 4สิบ ได้ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมสำรวจฐานข้อมูลต่อไป

[ad_2]

เหลือบมองหนังออนไลน์