‘ราชทัณฑ์’ ไล่ออกผู้คุมคุกชลบุรี เรียกรับผลประโยชน์นักโทษ

[ad_1]

เมื่อวันที่ ยี่สิบแปด ก.ย.หกสิบสี่ บนกรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ร่วมกับ นายจำรัส หอมชิต อดีตผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปราม การทุจริต และกระทรวงยุติธรรม สล็อตเว็บตรง

กรณีในครั้งที่นายจำรัสต้องโทษคุมขังอยู่บนเรือนจำกลางชลบุรี และถูกนายสรวัชร์ ม่วงทอง เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางชลบุรี เรียกรับเงินเพื่อแลกกับประโยชน์ จากการเลื่อนชั้นโดยมิคล้ายกับ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้รับอย่างไรก็ตามงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ หรือ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาในวันนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าประชุมฯ ก็อาจต้องการมติเปิดเผย เสนอได้ลงโทษนายสรวัชร์ ออกจากราชการ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ บนประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ ยังพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ผิดวินัย ก็อาจต้องการพฤติการณ์ บนเสื่อมเสีย พื้นที่ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยมีมติลงโทษเจ้าหน้าที่ปัดเป่า และปลดออก รวมทั้งสิ้น สิบ ราย จาก สิบเอ็ด กรณี ได้รับแก่ การทุจริตต่อหน้าที่ ค่อนข้างน้อย 1 กรณี การเรียกประโยชน์จากผู้ต้องขัง หรือญาติ ค่อนข้างน้อย ทั้งสอง กรณี การลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามหรือไม่อนุญาตเข้าเรือนจำ ค่อนข้างน้อย ทั้งสอง กรณี การขาดราชการ อดีต 15 เวลา โดยไม่ก็อาจต้องการเหตุอันสมควร ค่อนข้างน้อย ทั้งสอง กรณี และการปฏิบัติภาระผูกพันมิชอบโดยประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ค่อนข้างน้อย สี่ กรณี

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบนผ่านมายังปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตนจึงมีหนังสือสั่งการผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง ปฏิรูป แจ้งแนวทางการดำเนินการทางวินัยกรณีเปิดเผย เสนอได้ออกจากราชการไว้ยิ่งเร็ว G2GBET

ถ้าหากเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่​​แพงกล่าวร้ายเป็นถ้ากระทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรงที่เข้าเกณฑ์ แปด ในกรณีที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดไว้ กระทั่งไม่​​แพงผู้ได้รับรับมอบหมายผู้พิจารณาซักถาม กรมราชทัณฑ์จะพินิจให้ผู้บนเกี่ยวข้องออกมาจากราชการไว้ยิ่งเร็ว และก็พิเคราะห์โทษสถานหนักที่ตามมา ก็อาจต้องการจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้อันเป็นผลมาจากไม่จำเป็นร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐแตกต่างอย่างสิ้นเชิงตลอดจนก็อาจต้องการจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการทำความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนกี่ตัวยวกับการเคลื่อนไหวหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ตามมา

The post ‘ราชทัณฑ์’ ไล่ออกผู้คุมคุกชลบุรี เรียกรับผลประโยชน์นักโทษ appeared first on ข่าวdailynews.

[ad_2]

ข่าวสด