ยธ.รุดเยียวยา สาวไทยถูกสามีอียิปต์เจ็บ ตามสิทธิผู้เสียหายฯ

[ad_1]

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.หกสิบสี่ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ประภาดา แสงประสิทธิ์ หลงใหล นายวาอิล มูฮัมหมัด มะหิน่าอัศจรรย์อามีน a สามีชาวอียิปต์ทำร้ายร่างกาย เป็นเหตุแจกฟรี อาจให้ได้รับรับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดเมื่อวันที่ ยี่สิบแปด ก.ย.บนผ่านมา เป็นถ้า ล่าสุดวันนี้ (6 ต.ค) เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีสิ่งที่มองเห็นได้ ได้รับเข้าให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตามแนวทาง “ตัดธรรมสร้างสุข ตัดธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชนทั่วไป” พร้อมนัดหมายผู้เสียหายให้เจ้าหน้าที่เข้าพบ เพื่อแจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 รวมถึงแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่งฐานละเมิด และการขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดี จากกองทุนยุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ส่วนความช่วยเหลือด้านอื่นๆนั้น น.ส.ประภาดา ยังไม่ได้รับขอรับความช่วยเหลือแต่จะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  XOSLOT

 

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ กล่าวอีกว่า จากการวิเคราะห์พฤติการณ์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บไม่ได้รับแล้วส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาจต้องการสิทธิได้รับรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามมาตรา a สาม แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ได้รับแก่ 1.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตามต่ำกว่า 4สิบ,000 บาท ทั้งสอง.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง อย่างไรก็ตามต่ำกว่า 20,000 บาท a สาม.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินระหว่างที่จะไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามจ่ายในอัตราค่าแรงขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงานเป็นระยะเวลาไม่อดีต 1 ปี นับแต่วันที่จะไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ สี่.ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น แจกฟรี อาจให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างไรก็ตามต่ำกว่า นั่นห้าสิบ,000 บาท ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนนั้น จะต้องใช้ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯในการพิจารณา

The post ยธ.รุดเยียวยา สาวไทยถูกสามีอียิปต์เจ็บ ตามสิทธิผู้เสียหายฯ appeared first on ข่าวdailynews.

[ad_2]

ข่าวสด