‘ตรีนุช’ แจง นักเรียนไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แสดงเมื่อกลับเข้าเรียน หลังติดโควิด

‘ตรีนุช’ กำชับร.ร.เฝ้าระวังโควิดระลอกใหม่ แจงไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์กลับเข้าเรียน หลังติดเชื้อ ใช้ชุด ATK แสดงผลลบ หรือผลตรวจ RT-PCR แทนได้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิดระลอกใหม่ ซึ่งตนเป็นห่วงนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด

ที่ผ่านมาตนสั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่งกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน

รมว.ศธ. กล่าวว่า ทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนบางแห่ง เมื่อนักเรียนติดโรคโควิด-19 รักษาตัวเองหาย และกักตัวครบตามที่กำหนดแล้ว ทางโรงเรียนขอใบรับรองแพทย์จึงจะให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได้ตามปกติ ทำให้นักเรียนต้องเสียเงินจำนวนมาก เพื่อให้ได้ใบรับรองแพทย์มา เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนนั้น

“การกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสามารถนำผลจากชุดทดสอบโควิด-19 หรือ Antigen test kit ที่แสดงผลผลตรวจเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อแล้วมาแสดงได้ หรือถ้ามีผลการตรวจ แบบ RT-PCR ก็สามารถนำมาแสดงได้ โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ให้สามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้เลย เพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และให้เป็นกลุ่มเฝ้าระวัง ที่ต้องดูแลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะเดียวกันดิฉันขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

“การกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสามารถนำผลจากชุดทดสอบโควิด-19 หรือ Antigen test kit ที่แสดงผลผลตรวจเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อแล้วมาแสดงได้ หรือถ้ามีผลการตรวจ แบบ RT-PCR ก็สามารถนำมาแสดงได้ โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ให้สามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้เลย เพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเนื่อง ไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และให้เป็นกลุ่มเฝ้าระวัง ที่ต้องดูแลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะเดียวกันดิฉันขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง” น.ส.ตรีนุช กล่าว