คนละครึ่งเฟส a สาม เหลือกว่า 7 แสนสิทธิ์ ผู้สมัครใหม่จ่ายเงินเพื่อ a สาม,000 บาท

[ad_1]

ความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ส่วน a สาม หลังจากกระทรวงการคลังได้โอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับรับสิทธิ์ รอบที่ ทั้งสอง สำหรับเพิ่มเติม เพียงของประมาณ 1,ห้าร้อย บาทต่อคน โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์คงเหลือจากรอบแรกโดยอัตโนมัติและสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่และจะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ a สาม หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินสิทธิ์รวมทั้งสิ้น a สาม,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ได้รับรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ a สาม สามารถใช้สิทธิ์ได้รับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สล็อตเว็บตรง

โดยล่าสุด (ทั้งสอง ตุลาคม 2564) เวลา 12.นั่นห้าสิบ น. พบว่าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ a สาม ยังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ของประมาณ 764,067 สิทธิ์ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ ยี่สิบแปด ล้านสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

[ad_2]

ข่าวสด