การเดินทาง สิบสาม ต.ค. การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าทางด่วน a สาม สายทาง

[ad_1]

วันที่ สิบเอ็ด ต.ค. 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม a สาม สายทาง ดังนี้ SLOTXO

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มากมายของ 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช มากมายของ 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา มากมายของ สิบ ด่าน

 

สำหรับในวันพุธที่ สิบสาม ต.ค. 2564 (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) เริ่มต้นจากเวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. มากมายของ 1 เวลา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ท่ามกลางคนมากมาย กทพ. ที่ปรึกษา ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ห้าม (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ห้าม (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

 

จะไม่ว่ากรณีใดๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทพ. ซื้อแล้วจำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง ยกเว้นรถที่ซื้อแล้วรับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สล็อตเว็บตรง

 

ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้เพื่อใช้ของทางพิเศษอยู่ที่อยู่อาศัย หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่ก็ยังมีเก็บความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติบนไม่ซื้อแล้วยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass แบก Application ของธนาคารต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ซื้อแล้วอีกด้วย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนศูนย์บริการข้อมูลผู้เพื่อใช้ของทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

[ad_2]

ข่าวสด