กลมชลประทาน เตือน น้ำพิษณุโลกขึ้นสูง ระดับวิกฤต

กลมชลประทาน เตือนประชาชน

กลมชลประทาน เตือนประชาชน หลัง ระดับน้ำพิษณุโลกขึ้นสูง ระดับวิกฤต อาจกระทบใน 2 อำเภอ ได้แก่ วังทองและ บางกระทุ่ม

กรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำไปยังจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. 64 นี้ ที่มีฝนตกชฺกในพื้นที่ โดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.วังทอง และ อ.บางกระทุ่ม

ล่าสุด ผู้ว่าฯพิษณุโลก ได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานพิษณุโลก เตรียมความแผนจัดการจราจรและผันน้ำจากแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพู ระบายน้ำสู่แม่น้ำน่าน รับมืออุทกภัยฝนตกชุก คาสิโน ใช้แผนการบริหารจัดการแม่น้ำวังทอง-แม่น้ำชมพู ควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินศักยภาพความจุแม่น้ำวังทองของแม่น้ำที่จะรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดการล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชุนและพื้นที่เกษตร รวมทั้งระบายลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อลดผลกระทบ โดยการควบคุมปริมาณน้ำแม่น้ำวังทอง ที่สถานีวัดน้ำ N.24A ไม่เกิน 316 ลบ.ม/วินาที และแม่น้ำชมพู ที่สถานีวัดน้ำ N.43A ไม่เกิน 204 ลบ.ม/วินาที

ขณะนี้ โครงการชลประทานพิษณุโลก ประสานงานร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 3 ในการจัดจราจรน้ำในแม่น้ำวังทอง และแม่น้ำชมพู เซ็กซี่บาคาร่า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินการพร่องระบายน้ำ ในแม่น้ำวังทอง ลงสู่แม่น้ำน่านให้มากที่สุด โดยระบายน้ำผ่านอาคารชลประทานทุกอาคาร ในปริมาณสูงสุด ทั้ง 2 ทาง คือผันระบายลงสู่ แม่น้ำน่าน ที่ ต.ทำฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร และ ผันระบายลงสู่ คลองทำเนียบ เพื่อไปลงแม่น้ำน่าน ที่ ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

นอกจากนี้ ควบคุมและบริหารจัดการน้ำแม่น้ำน่าน และจากเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ เขื่อนนเรศวร ให้สอดคล้องกับการผันน้ำจากแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่าน เพื่อช่วยแร่งการระบายน้ำแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพู โดยการงดการระบายน้ำ ของเขื่อนสิริกิติ์ และ งดการระบายน้ำเขื่อนแควน้อย เพื่อเก็บกักน้ำ และ ลดการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน่าน และ ชะลอหน่วงน้ำเหนือเขื่อนนเรศวร รวมทั้ง สำรวจจุดเสี่ยง ในพื้นที่คันคลองต่ำ และจุดเปราะบางที่เคยเกิดอุทกภัยประจำ เช่น แม่น้ำวังทอง บริเวณตลาด อ.วังทอง , คันแม่น้ำวังทอง ต.วังพิกุล ฯลฯ ส่วนแม่น้ำชมพู คันคลอง ใน เขต ต.เนินกุ่ม และ ต.วัดตายม ที่เคยเกิดการกัดเซาะ และ พังทลายน้ำไหลเข้าพื้นที่ ควรมีการสำรวจและตรวจสอบ แก้ไข เสริมความแข็งแรง และ ให้ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง