กรมธรณี เตือน 23 จังหวัด ดินถล่ม-น้ำป่าหลาก หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง

กรมธรณี เตือน 23 จังหวัด ดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 14-15 ก.ย.นี้ หลังฝนตกหนักติดต่อหลายวัน ขอให้เฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝน

วันที่ 14 ก.ย.2565 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งเตือนระวังภัยจากดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 1-2 วันนี้ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ชัยภูมิ เลย นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.65

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณ อ.แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน เชียงแสน เวียงป่าเป้า แม่สรวย จ.เชียงราย, อ.เชียงดาว จอมทอง แม่แจ่ม แม่แตง ฝาง ไชยปราการ ฮอด อมก๋อย สะเมิง แม่ออน เวียงแหง จ.เชียงใหม่, อ.ลี้ แม่ทา จ.ลำพูน, อ.แจ้ห่ม เมืองปาน วังเหนือ งาว จ.ลำปาง, อ.เมือง ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน,

อ.เฉลิมพระเกียรติ นาหมื่น บ่อเกลือ ปัว ภูเพียง สันติสุข แม่จริม เวียงสา จ.น่าน, อ.ฟากท่า บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ อ.ชาติตระการ เนินมะปราง นครไทย จ.พิษณุโลก, อ.เมือง เขาค้อ หล่มเก่า หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, ทองผาภูมิ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.ด่านซ้าย ภูกระดึง จ.เลย เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก ประกอบกับในบางพื้นที่เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว