Homeข่าวสดกทม.สื่อสาร ดื่มไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็สามารถเข้าถึงได้เงื่อนไขอีก ‘ผับบาร์-อาบอบนวด’ยังปิด

กทม.สื่อสาร ดื่มไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็สามารถเข้าถึงได้เงื่อนไขอีก ‘ผับบาร์-อาบอบนวด’ยังปิด


กทม.ออกประกาศ ดื่มในร้านไม่อดีต a สาม ทุ่ม-ก็สามารถเข้าถึงได้เงื่อนไขอีกต้องเข้ารับการตรวจประเมิน ชิ้นหนึ่ง ‘ผับบาร์-อาบอบนวด-คาร์โอเกะ-ร้านเกม-สนามม้า’ยังปิด

เมื่อวันที่ สามสิบ ต.ค.หกสิบสี่ บนศาลาว่าการกทม. ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 บนประชุมมีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ a 4สิบห้า) ดาวน์ตัน slotxo ตามที่ตรงกลางบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้รับแล้วคำสั่งกำหนดให้กทม.เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้ก็สามารถเข้าถึงได้มาตรการผ่อนคลายสถานที่อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aไม่หนึ่งในการพิจารณาสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – สามสิบ พ.ย.นี้ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ตามคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้รับร่วมกันพิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้เก็บภายในเวลา 21.00 น. ตามที่ผู้ได้รับรับมอบหมาย

สำหรับสถานที่บนสามารถเปิดดำเนินการได้ รองรับ สถานรับเลี้ยงเด็ก ตรงกลางพัฒนาเด็กเล็ก ตรงกลางเด็กพิเศษ อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aไม่หนึ่งในการพิจารณาสำนักอนามัย กทม. พิจารณาเปิดตามความเหมาะสม ตรงกลางสังเกตแลผู้สูงอายุ (ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ได้รับรับวัคซีนครบ และมีการสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์) ร้านอาหาร/เครื่องดื่มทั่วไป เปิดให้บริการตามเวลาปกติ อย่างไรก็ตามแจก อาจให้คุณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับเฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของททท. และไม่เคยเกินเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท เปิดได้ โดยผู้เพื่อใช้ของบริการงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม และงดการจัดกิจกรรม โรงภาพยนตร์ เปิดได้โดยจำกัดจำนวนผู้เพื่อใช้ของบริการไม่เกินร้อยละ เจ็ดสิบห้า ของจำนวนที่นั่งสถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ร้านสัก เปิดให้บริการผ่านการนัดหมาย (ร้านสัก เฉพาะผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

สปา นวดแผนไทย อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aไม่หนึ่งในการพิจารณาบริการเฉพาะนัดหมาย (เฉพาะการให้บริการประเภทใช้น้ำ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ กิจกรรมทางน้ำ เปิดได้ เฮลท์คลับ/สุขภาพ ติดตามตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด หากมีการอบตัวหรืออบไอน้ำ ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.)

การใช้ของสนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน ผู้เข้าชมต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม. รีสอร์ท ตรงกลางแสดงสินค้า ตรงกลางชุมนุม เปิดได้โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่ก็สามารถเข้าถึงได้แอลกอฮอล์ เสนอก็สามารถเข้าถึงได้ช่วงเวลาพักระบายอากาศ เตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด

ร้านลูกโซ่ คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามงดกิจกรรมที่พื้นที่เกิดความแออัด โรงมหรสพ โรงละคร ต้องแจ้งขอเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัย กทม. โรงเรียนสอนมวย ศิลปะการต่อสู้ (เฮลท์คลับ) สถาบันลีลาศ ต้องแจ้งขอเปิดดำเนินการต่อสำนักอนามัย กทม.

จุดเท่านั้น aไม่หนึ่งในการพิจารณาบริการควบคุมน้ำหนัก ตรงกลางพระเครื่อง สนามพระเครื่อง สวนสัตว์ จุดจัดแสดงสัตว์ เปิดได้ จุดเท่านั้น aไม่หนึ่งในการพิจารณาบริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง เปิดได้โดยห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่ก็สามารถเข้าถึงได้แอลกอฮอล์ เสนอก็สามารถเข้าถึงได้ช่วงเวลาพักระบายอากาศ เตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุดและสนามเด็กเล่น เครื่องเล่น อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว aไม่หนึ่งในการพิจารณาสำนักงานเขตพื้นที่พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม

สำหรับสถานที่/กิจการที่สามารถเปิดได้ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนดและมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) ก็สามารถเข้าถึงได้ดังนี้

สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร (ผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ RT-PCR หรือผล ATK ในระยะเวลา เจ็ดสิบสอง ชม.) สวนน้ำ สวนสนุก

สำหรับสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้รับแก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์อินเทอร์อินเทอร์เน็ต ตู้กิจกรรมกีฬา สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า รวมทั้งห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลเกิน 1,000 ของเรา’ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัย กทม.หนังออนไลน์

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments